Dünyada en çok güneş enerjisi kullanan ülkeler sırasıyla Çin (204,700 MW), Amerika (75,900 MW), ve Japonya’dır (63,000 MW).