Potansiyel olarak güneş enerjisinin kullanılırsa en verimli sonuçların alınacağı yer Yemen, Eritre ve Suudi Arabistan’dır. Yemen, bir PV paneline isabet eden güneş enerjisinin gücü ve konsantrasyonunun bir göstergesi olan küresel yatay ışınım (GHI) açısından en yüksek ortalama güneş enerjisi potansiyeline sahiptir.