Teknolojik gelişmeler güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim maliyetlerini düşürmekle birlikte enerji verimliliği ve kurulu güç kapasitesinin artmasına da katkı sağlıyor.

Küresel ölçekte, enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılması için yeni  teknolojiler geliştirilirken, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği,  elektrifikasyon, şebekeler ve esnek mekanizma ve ilgili teknolojilerin alt  yapılarına 2050’ye kadar her yıl 3,2 trilyon dolar yatırım yapılması planlanıyor.