Güneş enerjisi sera gazı salınımı yapmaz. Güneş enerjisi ilk kurulum anından itibaren bedava elektrik üretimi sağlar. Güneş enerjisi şebekeden bağımsız elektrik üretim imkanı sağlar. Ayrıca güneş enerjisi teknolojilerinin önü çok açık ve gelişime müsaittir.