Güneş enerjisinin en önemli avantajlarından biri de bir defaya mahsus olmak üzere panel üretimi sırasında çıkan emisyon dışında herhangi ilave bir sera gazını süreç içerisinde atmosfere yaymamasıdır. Güneş enerjisinin en büyük avantajlarından biri, fosil yakıt piyasalarını giderek daha fazla karakterize eden politika ve fiyat dalgalanmalarından uzak bir şekilde enerji sağlayabilir olma yeteneğidir. Güneş enerjisi panelleri elektrik üretirken düzenli ve sürekli bir hammadde tedarikine ihtiyaç duymaz, dolayısı ile diğer birçok fosil yakıt yakılarak elde edilen enerji üretimi operasyonları sırasında meydana gelen ormanların ve ekosistemlerin yok edilmesine yol açmaz.