Nükleer enerji santralleri havaya belirli bir miktarda karbondioksit salınımı yaparak atmosferi negatif etkilemektedir. Santrallerin radyoaktif atıkları insan ve çevre sağlığı açısından son derece tehlikeli bir durum oluşturmaktadır. Olası bir nükleer kazada insan yaşamına karşı yıkıcı etkileri olan nükleer santrallerin olası sızmalarda da su ve çevre kaynaklarını kirlettiği unutulmamalıdır. Ancak çok iyi tasarlanan ve acil durum önlemleri kuvvetli olan nükleer santrallerin risk potansiyelinin daha az olduğu söylenebilir.