Yenilenebilir Enerji Kaynakları, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyo kütle enerjisi olarak sıralanabilir. Bu tür bir enerji kaynağı, yenilenmekte olduklarından çok daha hızlı şekilde tüketilip bitirilen fosil yakıtlarına kıyasla çok daha sürdürülebilir ve çevrecidir.