Yatırım istihdamı beraberinde getirir. Yenilenebilir enerji sektörü sanılanın aksine fosil yakıtlardan daha fazla kişiyi işe alıyor. Çalışmalar, son 10 yılda petrol ve doğal gaz üretim patlaması yaşayan ABD’de bile, yeşil ekonominin fosil yakıt sektörü ile karşılaştırınca 10 kat daha fazla kişiyi işe aldığını gösteriyor.